Hot

Tôm surimi

Tôm surimi

Trọng lượng: 500gr / 200gr

Mua hàng

Hot

Chả hải sản tẩm bột

Chả hải sản tẩm bột

Trọng lượng: 500gr / 450gr / 350gr

Mua hàng

Hot

Chả cá tẩm cốm

Chả cá tẩm cốm

Trọng lượng: 500gr / 350gr

Mua hàng

Há cảo tôm

Trọng lượng: 500gr/1000gr

Mua hàng

Mới

Hải sản viên xốt thịt

Hải sản viên xốt thịt

Trọng lượng: 500gr / 200gr

Mua hàng

Mới

Hải sản viên xốt tôm

Hải sản viên xốt tôm

Trọng lượng: 500gr / 200gr

Mua hàng