Mới

Hải sản viên xốt tôm

Hải sản viên xốt tôm

Trọng lượng: 500gr / 200gr

Mua hàng

Cá viên

Trọng lượng: 500gr / 200gr

Mua hàng

Hải sản nhân phô mai

Trọng lượng: 500gr / 200gr

Mua hàng

Mực viên

Trọng lượng: 500gr / 200gr

Mua hàng

Chả hải sản xốt
tẩm cốm

Trọng lượng: 500gr / 350gr

Mua hàng

Chả mực chiên

Trọng lượng: 500gr

Mua hàng