Mới

Hải sản viên xốt thịt

Hải sản viên xốt thịt

Trọng lượng: 500gr / 200gr

Xem chi tiết

Mới

Hải sản viên xốt tôm

Hải sản viên xốt tôm

Trọng lượng: 500gr / 200gr

Xem chi tiết

Cá viên

Trọng lượng: 500gr / 200gr

Xem chi tiết

Hải sản nhân phô mai

Trọng lượng: 500gr / 200gr

Xem chi tiết

Mực viên

Trọng lượng: 500gr / 200gr

Xem chi tiết

Mới

Hải sản chanh dây mayo

Hải sản chanh dây mayo

Trọng lượng: 500gr / 350gr

Xem chi tiết