Hot

Tôm surimi

Tôm surimi

Trọng lượng: 500gr / 200gr

Xem chi tiết

Hot

Chả hải sản tẩm bột

Chả hải sản tẩm bột

Trọng lượng: 500gr / 450gr / 350gr

Xem chi tiết

Hot

Chả cá tẩm cốm

Chả cá tẩm cốm

Trọng lượng: 500gr / 350gr

Xem chi tiết

Mới

Mandu Thịt

Mandu Thịt

Trọng lượng: 525gr / 350gr

Xem chi tiết

Mới

Mực Xoắn

Mực Xoắn

Trọng lượng: 500gr

Xem chi tiết

Mới

Hải sản viên xốt thịt

Hải sản viên xốt thịt

Trọng lượng: 500gr / 200gr

Xem chi tiết